nukleotydy dietetyczne cegiełki

Nukleotydy dietetyczne to cegiełki życia. Kto skorzysta na ich suplementacji?

Nukleotydy to biologicznie czynne związki organiczne (takie “małe klocki”), które budują nasze geny. Wiele nukleotydów (klocków) łączy się ze sobą w długie łańcuchy by powstało DNA i RNA, które są nośnikami informacji genetycznych.    DNA i RNA mówią komórkom jak mają funkcjonować, wydają instrukcje, stanowią o tym jakie cechy dziedziczymy (np. kolor skóry, włosów itd).    Nukleotydy nazywa się też często “budulcami ciągłości życia”,…